Przejdź do treści strony
Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kłobucku Biuletyn Informacji Publicznej

Zarząd Powiatu Kłobuckiego ogłasza nabór uczestników do Dziennego Domu „Senior+” w Kłobucku przy ul. Rómmla 4a.

             Dom jest powiatowym ośrodkiem wsparcia dziennego świadczącym usługi na rzecz mieszkańców Powiatu Kłobuckiego w wieku 60 lat i więcej, nieaktywnych zawodowo, samotnych lub żyjących w rodzinach, którzy wymagają pomocy ze względu na wiek, swoją sytuacje zdrowotną i rodzinną lub inne przyczyny losowe.

             Informacje ma temat Domu, jego specyfiki, oferty i sposobu rekrutacji osób ubiegających się o miejsce w nim, określone są w Regulaminie Organizacyjnym Dziennego Domu „Senior+”.

Pobyt w Domu będzie częściowo odpłatny dla osób, które przekraczają kryteria dochodowe określone w Ustawie o pomocy społecznej. Wysokość odpłatności zostanie ustalona indywidualnie dla każdej z osób ubiegających się o miejsce w Domu. Zasady odpłatności za pobyt w Domu określa uchwała Rady Powiatu Kłobuckiego Nr 10/II/2018 z dnia 30 listopada 2018 r, w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w powiatowych ośrodkach wsparcia.

Wnioski wraz z ich załącznikami należy składać w terminie do 12 grudnia 2018 roku do godziny 15.00 w sekretariacie Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Kłobucku, przy ul. 11 Listopada 23, 42-100 Kłobuck.

Informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Centrum Administracyjnym Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Kłobucku pod numerem tel. 34 310 00 31 oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku pod numerem tel. 34 310 05 23/24.

Dokumenty do pobrania:

 1. Regulamin Organizacyjny Dziennego Domu „Senior+” w Kłobucku - Regulamin Organizacyjny Dziennego Domu „Senior+” w Kłobucku.
   
 2. Uchwała Rady Powiatu Nr 10/II/2018 z dnia 30 Listopada 2018 r, w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w powiatowych ośrodkach wsparcia - Uchwała Rady Powiatu Nr 10/II/2018 z dnia 30 Listopada 2018 r, w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w powiatowych ośrodkach wsparcia.
   
 3. Wniosek o przyjęcie do Dziennego Domu „Senior+” w Kłobucku - Wniosek o przyjęcie do Dziennego Domu „Senior+” w Kłobucku.
   
 4. Karta osoby ubiegającej się o miejsce w Dziennym Domu „Senior+” w Kłobucku - Karta osoby ubiegającej się o miejsce w Dziennym Domu „Senior+” w Kłobucku.
   
 5. Zaświadczenie lekarskie - Zaświadczenie lekarskie.

 

Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kłobucku zaprasza do złożenia ofert cenowych dotyczących realizacji usługi cateringu polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu posiłków do Dziennego Domu "Senior+" w Kłobucku .

Dokumenty do pobrania:

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Załącznik

 

Ogłoszenie o wynikach naboru kandydatów na stanowisko urzędnicze Zastępcy głównego księgowego w Centrum Administracyjnym Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kłobucku

 

 


 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  16-11-2018
  przez: Agnieszka Nowak
 • opublikowano:
  16-11-2018 14:49
  przez: Agnieszka Nowak
 • zmodyfikowano:
  10-12-2018 10:31
  przez: Agnieszka Nowak
 • podmiot udostępniający:
  Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kłobucku
  odwiedzin: 1183
Dane jednostki:

Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kłobucku
42-100 Kłobuck
ul. 11 Listopada 23
NIP: 574-205-72-68 REGON: 243601091

Dane kontaktowe:

tel.: 34 310 00 31
fax: 34 310 00 31
e-mail: centrum@powiatklobucki.pl